O namaKONTAKT

Fokus komunikacije d.o.o. za izdavaštvo

Vladimira Varićaka 6, 10 010 Zagreb – Sloboština

E MAIL: webshop@fokusnahit.com

INFO TELEFON: +385.1.4852.342

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuju se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika. Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 9:00 do 16:00 sati. Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Tvrtka upisana u trgovački registar:
Trgovački sud u Zagrebu broj: Zg/Tt-12/10282-2
MBS: 080441341
MB: 01667882
OIB: 29036559343
PDV ID: HR29036559343
Račun u Raiffeisenbank Austria d.d. Magazinska cesta 69, Zagreb
IBAN: HR5224840081106676972
Iznos temeljnoga kapitala društva: 21.400,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu
Direktor: Vlatka Hercigonja