Dostava i uvjeti prodajeUVJETI PRODAJE PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE FOKUS NA HIT

1. Opće odredbe

Nositelj svih prava na internetskoj stranici fokusnahit.com je trgovačko društvo Fokus komunikacije d.o.o. (dalje u tekstu: Fokus komunikacije d.o.o.). Nadalje, Fokus komunikacije d.o.o. putem navedene stranice pružaju uslugu prodaje putem svog servisa – Fokus na hit web-shopa (dalje u tekstu: Fokus komunikacije d.o.o.). Korištenjem usluge Fokus komunikacije d.o.o. smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti) te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web shopa Fokus na hit te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjega Kupca (dalje u tekstu: Kupac) i web-shopa Fokus na hit, a smatraju se sastavnim dijelom takvog ugovora.

Pružatelj usluge internetske prodaje putem web-shopa Fokus na hit je Fokus komunikacije d.o.o. za izdavaštvo, Ulica grada Chicaga 35, 10 000 Zagreb, OIB: 29036559343.

Korisnike savjetujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima prodaje te da ih redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

– Fokus komunikacije d.o.o. pridržavaju pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovorne ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

– Fokus komunikacije d.o.o. pridržavaju pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio web-shopa Fokus na hit, u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovorne ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

– Fokus komunikacije d.o.o.pridržavaju pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web-shopa Fokus na hit u svako doba bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomično, a mogu i u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

– Korištenje usluga web-shopa Fokus na hit, odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web-shopa Fokus na hit djeci ili maloljetnim osobama nije dopuštena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa; u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Fokus komunikacije d.o.o. ne odgovaraju za eventualne posljedice takvoga korištenja.

– Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost te se moraju koristiti u skladu s korisničkim uputama.

– Fokus komunikacije d.o.o. se u potpunosti odriču bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na fokusnahit.com.

– Fokus komunikacije d.o.o. zadržavaju pravo pogreške u opisu, cijeni i slici proizvoda te u skladu s time otkazivanje isporuke i povrat novca za automatski generirane narudžbe putem web shopa.

NAPOMENA

Slike proizvoda na web shopu Fokus na hit su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici fokusnahit.com ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te Kupac takve proizvode ne može reklamirati na temelju te osnove. Fokus komunikacije d.o.o. nastojat će na web-stranicama fokusnahit.com objavljivati točne, aktualne i istinite podatke, ali ne preuzimaju odgovornost za točnost i potpunost istih.

 

2. Uvjeti prodaje

1) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji na daljinu

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Fokus komunikacija d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnika kao Kupca koji svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Fokus komunikacija d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web shopa Fokus na hit uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: telefona s ljudskim posredovanjem, upitom putem Kontakt-formulara ili narudžbom usluge ili dobara nakon registracije na web-stranici https://fokusnahit.com/.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Fokus komunikacija d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

– dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik web shopa Fokus na hit te izvršenjem plaćanja

– dovršenjem narudžbe pute telefonske linije +385.1.4852.342 te izvršenjem plaćanja

– traženjem ponude putem e-maila webshop@fokusnahit.com te izvršenjem plaćanja.

1.1) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će zatraživati usluge te odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu e-mail-adresu.

Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

1.2) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dopušteno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dopuštena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

1.3) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Fokus komunikacije d.o.o. zadržavaju pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

1.4) Registracijom (koja uključuje plaćanje naručene usluge ili robe) smatra se da je sklopljen Ugovor između Fokus komunikacija d.o.o. i korisnika kao Kupca.

1.5) Ugovor stupa na snagu nakon izvršene registracije korisnika, odnosno od dana kada Kupac prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

1.6) U povodu sklapanja Ugovora, smatra se da je Kupac primio na znanje sljedeće stavke:

a) predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača – link na članak zakona objavljenom u Narodnim novinama, br. 41/2014.

b) pravo korisnika na jednostrani raskid Ugovora s Obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača – link za preuzimanje Obrasca za jednostrani raskid ugovora.

c) ove Uvjete prodaje.

1.7) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od četrnaest (14) dana bez navođenja razloga te će biti obeštećen u potpunosti.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

a) ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu kako je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena

b) ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave oštećena, a to nije prijavljeno odmah nakon primitka

c) ako je predmet Ugovora roba koja je otvorena, korištena te je ambalaža nepovratno oštećena, a proizvod time izgubio vrijednost

d) ako je predmet Ugovora isporuka računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke

e) ako je predmet Ugovora proizvod čije je jamstvo aktivirano te je počelo teći.

1.8) Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Fokus komunikacije d.o.o.o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na: Fokus komunikacije d.o.o. za izdavaštvo, Ulica grada Chicaga 35, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na webshop@fokusnahit.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime/ naziv poduzeća, adresu, broj telefona, telefaksa i adresu elektroničke pošte. Za ostvarivanje navedenog prava, možete koristiti pripremljeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

– obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na korisnik treba ispuniti i poslati, a Fokus komunikacije d.o.o. se obvezuju da će bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom

– rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi četrnaest (14) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge od sklapanja Ugovora

– ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od pet (5) dana od dana kada Fokus komunikacije d.o.o., odnosno web shop Fokus na hit zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Ako korisnik iskoristi jednostrani raskid ugovora, prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan je snositi izravne troškove i slanja proizvoda, osim ako je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke u smislu da je dostavu dobara ili usluga organizirao u vlastitom aranžmanu

– povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. Povrat novca Fokus komunikacije d.o.o. mogu izvršiti tek nakon što roba bude vraćena, te nakon što bude izvršen pregled vraćene robe

– korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu: Fokus komunikacije d.o.o. za izdavaštvo, Ulica grada Chicaga 35, 10 000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana kada su Fokus komunikacije d.o.o., odnosno web shop Fokus na hit, uputile svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora kontaktira web shop Fokus na hit putem e-maila na adresu webshop@fokusnahit.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe

– korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača.

Oštećena sigurnosna naljepnica Umanjenje 10% od ukupne cijene
Oštećena ambalaža Umanjenje 20% od ukupne cijene
Korišten proizvod Umanjenje 30% od ukupne cijene
Nekompletan proizvod, bez ambalaže, oštećen Zadržavamo pravo odbiti povrat sredstava

– ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Fokus komunikacije d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Fokus komunikacije d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora (u slučaju da link ne radi, molimo kontaktirajte nas na webshop@fokusnahit.com)

2) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci su naznačeni uz svaki proizvod na stranici web shopa Fokus na hit.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a vidljiv je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave računa se odvojeno, odnosno odabire se prilikom završetka kupnje.

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Sve informacije o potvrdi kupnje na temelju elektroničke narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca koja je navedena u postupku registracije.

Ako Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: webshop@fokusnahit.com ili na telefonski broj +385.1.4852.342 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.

Ako niste sigurni kako završiti kupnju, nazovite na broj +385.1.4852.342 i pomoći ćemo Vam proći kroz korake vezane uz on-line-kupnju.

VAŽNO: Budući da se ponude web-kupcima generiraju automatski pri narudžbi, zadržavamo pravo otkazati isporuku robe ili usluga u slučaju pogreške u objavljenoj cijeni ili nedostupnosti artikla.

3) Dostava i uvjeti dostave:

– trošak dostave obračunava se automatski pri kupnji proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
– trošak dostave bit će iskazan u košarici, odvojeno od cijene proizvoda
– za narudžbe veće od 150 kuna dostava je za Hrvatsku besplatna. Za narudžbe čiji iznos ne prelazi 150 kuna, troškovi poštarine iznose 25 kn

– rok isporuke proizvoda na području cijele Hrvatske je jedan (1) do tri (3) dana ne brojeći dan kada je knjiga naručena. Osim proizvoda koji putuju na otoke, odnosno utjecaja više sile
– rok isporuke proizvoda na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
– u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome obavijestiti naša služba za korisnike

Ukoliko se pošiljka vrati prodavatelju nakon što ju kupac – kojemu je bila osigurana besplatna dostava – nije preuzeo, pri ponovnom naručivanju iste pošiljke od strane istog kupca, prodavatelj zadržava pravo naplate poštarine u iznosu 25,00 kn uključujući PDV.

4) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenim transportom ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati paket i samo pakiranje pošiljke.
Ako pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja, preporučujemo da Kupac odbije njezin primitak jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen.
Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Fokus komunikacijama d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane uz nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

– na e-mail-adresu: webshop@fokusnahit.com
– na adresu: Fokus komunikacije d.o.o. za izdavaštvo, Ulica grada Chicaga 35, 10 000 Zagreb
– na broj telefona: +385.1.4852.342

U slučaju opravdane reklamacije omogućava se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako je riječ o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac je dužan reagirati odmah pri preuzimanja robe te od dostavne službe zatražiti zapisnik o uočenim oštećenjima.

Fokus komunikacije d.o.o.vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snose Fokus komunikacije d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalni račun i jamstvo, ako postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.

U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snose Fokus komunikacije d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi Kupac.

5) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina koji su detaljno opisani na ovom linku.

1. Plaćanje putem interneta, kreditnim karticama:
• Visa, Master Card i Maestro.

2. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:
• Opcija plaćanja pouzećem omogućava da iznos narudžbe kupac podmiri prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

3. E-bankingom i općom uplatnicom:
• Kod izbora ovog načina plaćanja, potrebno je FOKUS KOMUNIKACIJAMA d.o.o. e-mailom dostaviti podatke o poslovnom subjektu koji je naručitelj (točni naziv, adresa, OIB).

Potom na svoju e-mail adresu kupac dobiva predračun sa svim podacima potrebnima za uplatu, uključujući broj računa na koji je potrebno uplatiti vrijednost narudžbe. Nakon zaprimljene uplate, naručitelju se dostavljaju naručeni proizvodi.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke, u pravilu, idućeg radnog dana).

Sva će plaćanja biti izvršena u HRK (hrvatskim kunama).

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, e-bankingom i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Reklamacije:

6) Zaštita podataka pri kupnji

Fokus komunikacije d.o.o.obvezuju se poštivati anonimnost i privatnost korisnika IQ- centar web shopa te će podatke koristiti isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.
Fokus komunikacije d.o.o.mogu prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail-adresa samo i isključivo ako iste korisnik prilikom registracije dobrovoljno upiše u web shop Fokus na hit.

Fokus komunikacije d.o.o.će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga web shopa Fokus na hit.
Fokus komunikacije d.o.o. prikupljaju i obrađuju podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe web shopa Fokusa na hit bez otkrivanja identiteta korisnika, odnosno bez otkrivanja osobnih podataka koji omogućavaju otkrivanje identiteta korisnika.

Fokus komunikacije d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih karakteristika web-stranice.

Fokus komunikacije d.o.o. automatizirano će bilježiti podatke o navikama korištenja web shopa Fokus na hit od strane korisnika, među ostalim i datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Fokus komunikacije d.o.o. koristit će isključivo u svrhu unapređivanja vlastite usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Fokus komunikacije d.o.o.i web shop Fokus na hit ne bilježe broj Vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke.

Fokus komunikacije d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koriste usluge treće strane, ovlaštene banke i Corvus pay-sustava za on-line-autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS-standarda.

7) Komunikacija web shopa Fokus na hit s korisnicima

Registracijom možete i ne morate dati suglasnost da Vas web shop Fokus na hit u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge.

Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.