Završene nagradne igre:

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Fokus komunikacije d.o.o., Trnjanska 105, Zagreb, OIB 29036559343, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Putovanje u Oslo“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Fokus komunikacije d.o.o., Trnjanska 105, Zagreb, OIB 29036559343.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 5. listopada 2017. do 30. studenoga 2017. na području Republike Hrvatske.

Nagradna igra ima dva kruga:

 • 1. krug od 5. 10. 2017. do 31. 10. 2017.
 • 2. krug od 1. 11. 2017. do 30. 11. 2017.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre kupiti bilo koju knjigu autora Jo Nesbøa, u bilo kojoj knjižari Školske Knjige, Znanja, na kioscima Tiska ili na Internet stranici www.FokusNaHit.com.

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: NESBO, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) i mjesto kupnje na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i zaposlenici ostalih tvrtki izravno uključenih u provedbu ove nagradne igre, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond 1. kruga sastoji se od:

 • 1 x putovanje za dvije osobe u Oslo (dva noćenja i obilazak turističke rute „Harry Hole Walks), vrijednost 8.000,00 kn
 • 2 x komplet knjiga serijal Harry Hole – Jo Nesbø, pojedinačna vrijednost 1.300,00 kn
 • 5 x knjiga po izboru, pojedinačna vrijednost do 120,00 kn

Nagradni fond 2. kruga sastoji se od:

 • 1 x putovanje za dvije osobe u Oslo (dva noćenja i obilazak turističke rute „Harry Hole Walks), vrijednost 8.000,00 kn
 • 2 x komplet knjiga serijal Harry Hole – Jo Nesbø, pojedinačna vrijednost 1.300,00 kn
 • 5 x knjiga po izboru, pojedinačna vrijednost do 120,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 22.400,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se prema sljedećem rasporedu:

– Za 1. krug 2. 11. 2017.

– Za 2. krug 1. 12. 2017.

Izvlačenja će se održati u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.FokusNaHit.com.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.FokusNaHit.com. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.FokusNaHit.com prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

SMS nagradna igra NESBO TE VODI U OSLO
IZVLACENJE 02.11.2017.
Dobitnici:
Putovanje u Oslo za dvoje:
1 Nika Maligec, Masekova 11, 10 000 Zagreb
Komplet knjiga “Harry Hole”
2 JASNA HLADNIC, SIGNJAROVA 7, 48326, VIRJE
3 Jadranka Dijan, Drage Šćitara 13, 51000, Rijeka
Knjiga iz serijala “Harry Hole” po izboru dobitnika
4 Slavica Sertić, Splitska 20, 31400, Djakovo
5 Željka Raić, Gjure Szaba odvojak 4, 10000, Zagreb
6 Mirjana Zubić, Vladimira Nazora 38, 33 514, Čačinci
7 Dunja Kralj, Kneza Ljudevita Posavskog 32, 10000, Zagreb
8 Ivan Maslov, Vijenac Ruđera Boškovića 2/31, 32010, Vukovar
 1. nagrada:

Nikolina Dragic, Zagreb

 1. nagrada

Domagoj Lazic, Zagreb

Vedran Tafra, Split

 1. nagrada

Ena Knezevic, Zagreb

Damir  Macuka, Zagreb

Jelena Nemcic, Zagreb

Ira Kvakaric, Koprivnica

Tea Galo, Osijek