O nama

Informacije o trgovačkom društvu:

Fokus komunikacije d.o.o.
za izdavaštvo
Ulica grada Chicaga 35, 10 000 Zagreb

E MAIL: webshop@fokusnahit.com
INFO TELEFON: +385.1.4852.342

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuju se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.
Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 9:00 do 16:00 sati.
Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu broj: Zg/Tt-12/10282-2
MBS: 080441341
MB: 01667882
OIB: 29036559343
PDV ID: HR29036559343
Račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d
IBAN:HR6324020061100942783

Iznos temeljnoga kapitala društva: 21.400,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu
Direktor: Silvio Erić